Roman Calendar

Random Greco-Roman Image

Thursday, August 13, 2009

SONG OF THE EXILE SLAN LE MAIGHÓ slán is céad on taobh so uaim
(A hundred farewells from this place I'm in )
Cois Maighe na gcaor na gcraobh na gcruach
(Beside Maigue of the berries, the branches, the stacks)
Na stát, na séad, na soar, na slua
(The estates, the jewels, the craftsmen, the crowds)
Na ndán, na ndréacht, na dtréan gan ghruaim
(The arts, the stories, the good-humored warriors )

Curfá: Chorus (after each verse):
Och, ochón is breoite mise
(Oh it is broken hearted I am)
Gan chuid, gan chóir, gan chóip, gan chiste
(Without a share, or right, or company, or money)
Gan sult, gan seoid, gan spórt, gan spionnadh
(Without happiness, or jewels, or sport, or vitality )
Ó seoladh mé chun uaignis
(Since I was sent into loneliness )

Slán go héag dá, soar-fhir suairc
(Farewell forever to her happy freeman )
Dá daimh, dá heigs', dá chléir, dá suag
(To her love of kin, her gatherings, her clergy, her scholars (
Dom chaired cléibh, gan chlaon, gan chluain
(To the friends of my heart, not perverse or deceitful )
Gan cháim, gan chaon, gan chraos, gan chruas
(Without flaw, without concealment, without gluttony, without stinginess )

Slán dá n-éis, dá beithibh uaim
(Good-bye, one by one, to its beautiful women )
Da gcail, dá gceill, dá scéimh, dá snua
(To their fame, their sense, their loveliness, their complexions )
Dá mná go léir, dá gcéim, dá gcuaird
(To all its women, to their rank, their visitations )
Da bpráisc, dá bplé, dá méin, dá mbua
(Their messing, their discussions, their minds and their talents)

No comments: